Reading/kanalisering/livsveiledning/ Mediumskap

IMG_3063[1]

Kanalisering er da beskjeder blir mottatt av ett medium og bringet videre til den som skal ha det, og det finnes ulike typer av kanalisering.

En kanalisering kan være som Lisa Williams eller Colin Frye gjør på tv- de kanaliserer ned budskap direkte fra slektinger, venner med flere som gått over til ‘den andre siden’.

En annen form for kanalisering er da mediumet går i lettere transe og gjør automatskrift. Det vil si at mediumet skriver ned automatiskt beskjedene som kommer under kanaliseringen. Disse beskjeder kan komme fra slektinger eller naboer, venner, kolleger som kommer gjennom fra andre siden, men er mere vanlig at det er personens guider eller hjelpere som kommer med beskjeder.

Selv utfør jeg de ovennevnte kanaliserings-formene, og jeg setter meg også i lettere transe og tar emot budskap fra høytstående lysvesener.  Jeg jobber med noen lysvesener som kaller seg «De Eldres Råd». (Min ene guide Robin er en av dem som hjelper meg i det daglige.)

Det som kommer i en slik kanalisering er om hva som er skjedd, skjer nå og hva dem ønsker å gi av informasjon for det høgste beste, veiledning kan man enkelt si.

Jeg utfør en del via Skypesamtal men også via e-mail der det som kommer blir sendt til Din e-mail adresse.

Ta kontakt via kontakt-skjemat på siden her inne: Ta kontakt!

Velkommen!